Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức P = 2 x ⋅ 2 y ( V ớ i x , y ∈ R ) Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho biểu thức  Khẳng định nào sau đây đúng?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: P = 2 x ⋅ 2 y = 2 x + y Chọn D

Ta có: 

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và chiều cao đều bằng a . Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn nội tiếp tứ giác ABCD bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG