Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho biểu thức begin mathsize 16px style P space equals space 2 to the power of x.2 to the power of y space left parenthesis x comma y element of straight real numbers right parenthesis end style. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  1. P space equals space 2 to the power of x minus y end exponent

  2. P space equals space 4 to the power of x y end exponent

  3. P space equals space 2 to the power of x y end exponent

  4. P space equals space 2 to the power of x plus y end exponent

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :

Ta có :  begin mathsize 16px style P space equals space 2 to the power of x.2 to the power of y space equals space 2 to the power of x plus y end exponent end style

1

Câu hỏi tương tự

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình : bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG