Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Biểu thức có giá trị bằng:

Cho . Biểu thức có giá trị bằng:

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đầu tiên ta biến đổi biểu thức P: tử và mẫu đều có nên từ giả thiết đề bài ta biến đổi để tính . Ta có: (do ). .

Đầu tiên ta biến đổi biểu thức P:

tử và mẫu đều có nên từ giả thiết đề bài ta biến đổi để tính .

Ta có:

(do ).

.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu và thì giá trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG