Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức a) Tìm điều kiện của x để Q có nghĩa b) Rút gọn biểu thức Q

Cho biểu thức 
Q equals fraction numerator square root of x minus square root of 4 open parentheses x minus 1 close parentheses end root end root plus square root of x plus square root of 4 open parentheses x minus 1 close parentheses end root end root over denominator square root of x squared minus 4 open parentheses x minus 1 close parentheses end root end fraction cross times open parentheses 1 minus fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction close parentheses
a) Tìm điều kiện của x để Q có nghĩa
b) Rút gọn biểu thức Q

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. b.

a. 
b.
 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tam giác cósốđo bacạnh làx, y, z nguyên thỏamãn: 2x 2 + 3y 2 + 2z 2 - 4xy + 2xz - 20 = 0 Chứng minh tam giác đã cho làtam giác đều

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG