Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức : a) Tìm giá trị của x để biểu thức A có nghĩa. b) Rút gọn biểu thức A. c) Tìm giá trị của x để A < 2.

Cho biểu thức : 
A equals fraction numerator x plus square root of x squared minus 2 x end root over denominator x minus square root of x squared minus 2 x end root end fraction minus fraction numerator x square root of x squared minus 2 x end root over denominator x plus square root of x squared minus 2 x end root end fraction 
a) Tìm giá trị của x để biểu thức A có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị của x để A < 2.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = – x 2 1) Vẽ parabol (P). Xác định toạ độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = – x – 2 và (P). Tìm toạ điểm M trên (P) sao cho tam giác MAB...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG