Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm điều kiện xác định của P.

 

Cho biểu thức:  

P equals fraction numerator 1 minus a squared over denominator 1 plus b end fraction cross times fraction numerator 1 minus b squared over denominator a squared plus a end fraction cross times open parentheses 1 plus fraction numerator a over denominator 1 minus a end fraction close parentheses 

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm điều kiện xác định của P.


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0 Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ Phân thức nguyên khi mẫu là ước của tử Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

Phân thức nguyên khi mẫu là ước của tử

Lời giải chi tiết: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm P, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG