Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức A= a. Rút gọn A. b.Tìm tất cả giá trị của x để .

Cho biểu thức A= open parentheses fraction numerator square root of x minus 1 end root over denominator square root of x plus 1 end root end fraction minus fraction numerator square root of x plus 1 end root over denominator square root of x minus 1 end root end fraction close parentheses. open parentheses fraction numerator 1 over denominator 2 square root of x end fraction minus fraction numerator square root of x over denominator 2 end fraction close parentheses squared semicolon space left parenthesis x greater than 0 comma space x not equal to 1 right parenthesis

a. Rút gọn A.

b.Tìm tất cả giá trị của x để fraction numerator A over denominator square root of x end fraction greater than 3.

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG