Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết ∫ 0 1 ​ + 3 m ux ( sin π x + ln ( x + 1 )) d x = a + π b ​ + c ln 2 với a, b, c là những số hữu tỉ. Giá trị của biểu thức T = a + b + ctương ứng bằng:

Cho biết  với a, b, c là những số hữu tỉ. Giá trị của biểu thức T = a + b + c tương ứng bằng:

 1. 5

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta space có colon space straight I equals integral subscript 0 superscript 1  straight x left parenthesis sinπx plus ln left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis right parenthesis dx equals integral subscript 0 superscript 1  xsinπxdx plus integral subscript 0 superscript 1  xln left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis dx equals straight A plus straight B Với space straight A equals integral subscript 0 superscript 1  xsinπxdx space ta space đặt space open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight u equals straight x end cell row cell dv equals sinπx. dx end cell end table close space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell du equals dx end cell row cell straight v equals negative 1 over straight pi cosπx end cell end table close Suy space ra space straight A equals integral subscript 0 superscript 1  xsinπxdx equals open open parentheses negative 1 over straight pi xcosπx close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript 1 plus integral subscript 0 superscript 1  1 over straight pi cosπxdx equals 1 over straight pi plus open open parentheses 1 over straight pi squared sinπx close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript 1 equals 1 over straight pi Với space straight B equals integral subscript 0 superscript 1  xln left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis dx space comma space đặt space open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight u equals ln left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis end cell row cell dv equals straight x. dx end cell end table close not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell du equals fraction numerator dx over denominator straight x plus 1 end fraction end cell row cell straight v equals straight x squared over 2 end cell end table close not stretchy rightwards double arrow straight B equals open parentheses fraction numerator straight x squared ln left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis over denominator 2 end fraction close parentheses integral subscript 0 superscript 1  minus integral subscript 0 superscript 1  straight x squared over 2 times fraction numerator dx over denominator straight x plus 1 end fraction straight B equals 1 half ln 2 minus 1 half integral subscript 0 superscript 1  open square brackets straight x minus 1 plus fraction numerator 1 over denominator straight x plus 1 end fraction close square brackets dx equals 1 half ln 2 minus 1 half open square brackets straight x squared over 2 minus straight x plus ln left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis close square brackets subscript 0 superscript 1 equals 1 fourth straight I equals straight A plus straight B equals 1 over straight pi plus 1 fourth equals straight a plus straight b over straight pi plus cln 2 not stretchy left right double arrow straight a equals 1 fourth semicolon straight b equals 1 semicolon straight c equals 0 not stretchy rightwards double arrow straight T equals straight a plus straight b plus straight c equals 5 over 4

1

Câu hỏi tương tự

Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1mvà 1,2m.Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thế ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG