Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết tan α = 2 1 ​ . Tính co t α ?

Cho biết . Tính 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

tan invisible function application straight alpha times cot invisible function application straight alpha equals 1 not stretchy rightwards double arrow cot invisible function application straight x equals fraction numerator 1 over denominator tan invisible function application straight x end fraction equals 2

9

Câu hỏi tương tự

Cho sin x + cos x = m . Tính theo m giá trị của M = sinx.cosx

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG