Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết log 5 3 = a, log 5 2 = b. Giá trị của log 125 30 theo a, b là

Cho biết log53 = a, log52 = b. Giá trị của log12530 theo a, b là

  1. log subscript 125 30 equals fraction numerator 1 plus 2 a over denominator b end fraction

  2. log subscript 125 30 equals fraction numerator 2 a over denominator 1 plus b end fraction

  3. log subscript 125 30 equals fraction numerator 1 plus a over denominator 1 minus b end fraction

  4. log subscript 125 30 equals fraction numerator 1 plus a plus b over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG