Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có TXĐ: D = R \ {- 1}, hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có TCN là y = - 2. Ta thấy các hàm số ở cả 4 đáp án đều có TXĐ: D = R \ {- 1}. Tuy nhiên chỉ có đáp án A và đáp án D là đồ thị hàm số có TCN là đường y = - 2. +) Xét đáp án A: y = x + 1 − 2 x − 4 ​ có y ′ = ( x + 1 ) 2 − 2.1 + 4.1 ​ = ( x + 1 ) 2 2 ​ > 0∀ x  = 1 ⇒ hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định ⇒ loại đáp án A

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có TXĐ: D = R \ {- 1}, hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có
TCN là y = - 2.
Ta thấy các hàm số ở cả 4 đáp án đều có TXĐ: D = R \ {- 1}.
Tuy nhiên chỉ có đáp án A và đáp án D là đồ thị hàm số có TCN là đường y = - 2.
+) Xét đáp án A:  có  ⇒ hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định ⇒ loại đáp án A
 

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 15”: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG