Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết a = log 2 3 ; b = log 2 5. Biểu thức log 2 tính theo a và b là:

Cho biết a = log23 ; b = log25. Biểu thức log2 square root of 135tính theo a và b là:
 

  1. 1 half left parenthesis 3 a plus b right parenthesis

  2. left parenthesis 3 a plus b right parenthesis

  3. 1 half left parenthesis 2 a plus b right parenthesis

  4. 1 half left parenthesis a plus 3 b right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêugiá trị nguyêncủa tham số m sao chobất phương trình lo g 5 + lo g ( x 2 + 1 ) ≥ lo g ( m x 2 + 4 x + m ) có ngiệm đúng với mọi x ∈ R ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG