Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: X 2 4 6 8 9 P 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 P(X<8) có giá trị bằng:

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 2 4 6 8 9
P 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

 

P(X<8) có giá trị bằng: 

 

  1. 0, 1

  2. 0, 3

  3. 0, 4

  4. 0, 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.0, 4

ĐÁP ÁN C. 0, 4

2

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG