Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 5 P 0,01 0,09 0,3 0,3 0,2 0,1 Xác suất trên trang sách có nhiều nhất 4lỗi bằng

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

X 0 1 2 3 4 5
P 0,01 0,09 0,3 0,3 0,2 0,1

Xác suất trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi bằng

  1. 0,6

  2. 0,7

  3. 0,8

  4. 0,9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 0,4 P = P(X = 2) + P(X = 4) +P (X = 6) = 0,4

ĐÁP ÁN C. 0,4

P = P(X = 2) + P(X = 4) +P (X = 6) = 0,4

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng Δ : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M, cắt và vuông góc với ∆ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG