Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân bố xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 P 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 Kì vọng của X bằng:

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân bố xác suất như sau:

X 0 1 2 3 4
P 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1

Kì vọng của X bằng: 

  1. 1,8

  2. 0,9

  3. 1,6

  4. 0,8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1,8

ĐÁP ÁN A. 1,8

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc bốn lần và quan sát số chấm xuất hiện. Xác suất xúc sắc xuất hiện số chấm lớn hơn hay bằng ít nhất lần bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG