Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba vectơ a = ( 3 ; − 1 ; − 2 ) , b = ( 1 ; 2 ; m ) , c = ( 5 ; 1 ; 7 ) . Xác định m để c = [ a , b ]

Cho ba vectơ .  Xác định m để

  1. m = - 1

  2. m = - 9 

  3. m = 1

  4. m = 9 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = - 1

ĐÁP ÁN A. m = - 1 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O; R) có dây BC<2R cố định. Gọi A là điểm di động trên cung lớn BC. Kẻ BE và CF là đường cao của △ A BC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng khi A di động thì đường thẳng qua A và vuông ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG