Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực x, y, z. Tìm giá trị lớn nhất biểu thức

Cho ba số thực x, y, z. Tìm giá trị lớn nhất biểu thức S equals fraction numerator x y z open parentheses z plus y plus z plus square root of x squared plus y squared plus z squared end root close parentheses over denominator open parentheses x squared plus y squared plus z squared close parentheses left parenthesis x y plus y z plus z x right parenthesis end fraction

V. Hằng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bu nhi a:

Theo bu nhi a:

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG