Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn xy + xz + yz = 2016

Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn xy + xz + yz = 2016

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức sau:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG