Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực dương a, b, c thoả mãn: abc+a+c = b . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho ba số thực dương a, b, c  thoả mãn: abc+a+c = b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P equals fraction numerator 2 over denominator a squared plus 1 end fraction minus fraction numerator 2 over denominator b squared plus 1 end fraction plus fraction numerator 3 over denominator c squared plus 1 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ,giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG