Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực a,b, c đôi một phân biệt. Chứng minh

Cho ba số thực a,b, c đôi một phân biệt.
Chứng minh a squared over open parentheses b minus c close parentheses squared plus b squared over open parentheses c minus a close parentheses squared plus c squared over open parentheses a minus b close parentheses squared greater or equal than 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Phát hiện và chứng minh + Từ đó, vế trái của bất đẳng thức cần chứng minh bằng:

+ Phát hiện và chứng minh 
+ Từ đó, vế trái của bất đẳng thức cần chứng minh bằng: 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG