Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểm A ( 3 , 1 , 0 ) ; B ( 2 , 1 , − 1 ) , C ( x , y , − 1 ) .Tính x, y để G ( 2 , − 1 , − 3 2 ​ ) là trọng tâm tam giác ABC

Cho ba điểm . Tính x, y để  là trọng tâm tam giác ABC

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 4 x và đường thẳng △ : 4 x − 3 y + 24 = 0 . Viết phương trình đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng △ , tiếp xúc (P) và có bán kính nh...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG