Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểm A ( 3 , 1 , 0 ) ; B ( 2 , 1 , − 1 ) ; C ( x , y − 1 ) . Tính x và y để A, B, C thẳng hàng:

Cho ba điểm . Tính x và y để A, B, C thẳng hàng:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c khác 0 . Ba vector a , b , c đồng phẳng khi và chỉ khi:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG