Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểm A, B, C thẳng hang theo thứ tự đó và AB = 2BC. Dựng các hình vuông ABEF, BCGH (đỉnh của hình vuông tính theo chiều kim đồng hồ). Xét phép quay tâm B góc quay biến điểm E thành điểm A. Gọi I là giao điểm của EC và GH. Giả sử I biến thành điểm J qua phép quay trên. Nếu AC = 3 thì IJ bằng bao nhiêu? A. B. C. D.

Cho ba điểm A, B, C thẳng hang theo thứ tự đó và AB = 2BC. Dựng các hình vuông ABEF, BCGH (đỉnh của hình vuông tính theo chiều kim đồng hồ). Xét phép quay tâm B góc quay negative 90 degree biến điểm E thành điểm A. Gọi I là giao điểm của EC và GH. Giả sử I biến thành điểm J qua phép quay trên. Nếu AC = 3 thì IJ bằng bao nhiêu?

A. fraction numerator square root of 10 over denominator 2 end fraction

B. square root of 5

C. 2 square root of 5

D. square root of 10

  1. fraction numerator square root of 10 over denominator 2 end fraction

  2. square root of 5

  3. 2 square root of 5

  4. square root of 10

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A. fraction numerator square root of 10 over denominator 2 end fraction

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón (N)có đường sinh tạo với đáy một góc 6 0 ∘ . Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N)được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2 . Thế tích V của khối nón (N).

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG