Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bađiểm A(2; -1; 1); B(3; -2; -1); C(1; 3; 4). Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz).

Cho ba điểm A(2; -1; 1); B(3; -2; -1); C(1; 3; 4). Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz).

  1. open parentheses 5 over 2 semicolon space minus 3 over 2 semicolon space 0 close parentheses

  2. left parenthesis 0 semicolon space minus 3 semicolon space minus 1 right parenthesis

  3. left parenthesis 0 semicolon space 1 semicolon space 5 right parenthesis

  4. left parenthesis 0 semicolon space minus 1 semicolon space minus 3 right parenthesis

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M(0; y; z) là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz). Ta có và cùng phương.

Gọi M(0; y; z) là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz). Ta có stack A M with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 2 semicolon space y plus 1 semicolon space z minus 1 right parenthesis space và stack A B with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon space minus 1 semicolon space minus 2 right parenthesis cùng phương.

rightwards double arrow fraction numerator negative 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y plus 1 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator z minus 1 over denominator negative 2 end fraction rightwards double arrow x equals 0 semicolon space y equals 1 semicolon z equals 5 space rightwards double arrow M left parenthesis 0 semicolon 1 semicolon space 5 right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ : 1 x − 1 ​ = 1 y − 3 ​ = 4 z ​ và điểm M(0; –2; 0). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với đường thẳng Δ ,đồng thời k...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG