Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểmA(1;4) ,B(4;0) ,C(-2;-2). Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là:

Cho ba điểm A(1;4) ,B(4;0) ,C(-2;-2). Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là:
 

  1. open parentheses 1 semicolon 1 third close parentheses

  2. open parentheses 1 semicolon 2 over 3 close parentheses

  3. open parentheses 2 over 3 semicolon 1 close parentheses

  4. open parentheses 1 semicolon 1 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG