Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất phương trình: x 2 − 9 x + 4 ​ − x + 3 2 ​ < 3 x − x 2 4 x ​ Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là:

Cho bất phương trình: 

Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là: 

  1. x = 2

  2. x = 1

  3. x = - 2

  4. x = - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.x = 2

ĐÁP ÁN A. x = 2

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 1 − x − a 2 a ​ = a 2 + x 2 − 2 a x b 2 − a 2 ​ có tập nghiệm là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG