Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất phương trình . Nghiệm nguyên của bất phương trình là:...

Cho bất phương trình open vertical bar x minus 6 close vertical bar greater than open vertical bar x squared minus 5 x plus 9 close vertical bar. Nghiệm nguyên của bất  phương trình là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: { ( 4 x 2 + 1 ) x = ( 1 − y ) 5 − 2 y ​ ( 1 ) 4 x 2 + y 2 + 2 3 − 4 x ​ = 7 ( 2 ) ​ (ĐH-A.2010)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG