Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bấtphương trình lo g 3 1 ​ ​ x 2 − 2 x + 6 ≤ − 2 . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Cho bất phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai đoạn

  2. Tập nghiệm của bất phương trình là một đoạn

  3. Tập nghiệm của bất phương trình là nửa khoảng

  4. Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai nửa khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: lo g 3 1 ​ ​ ( x 2 − 2 x + 6 ) ≤ − 2 ⇔ x 2 − 2 x + 6 ≥ 9 ⇔ x 2 − 2 x − 3 ≥ 0 ⇔ [ x ≤ − 1 x ≥ 3 ​ Vậy S = ( − ∞ ; − 1 ] ∪ [ 3 ; + ∞ )

Chọn D

Ta có: 

Vậy 

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG