Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm A ( 3 , 5 9 ​ , 5 12 ​ ) ; B ( 4 , 0 , 0 ) , C ( 0 , 5 6 ​ , 5 8 ​ ) ; D ( − 2 , 5 24 ​ , 5 32 ​ ) . Tam giác ABC là:

Cho bốn điểm . Tam giác ABC là:

  1. Cân

  2. Vuông

  3. Đều

  4. Vuông cân

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 thỏa mãn x + y + z = 1 . Chứng minh x 1 ​ + y 4 ​ + z 9 ​ ≥ 36

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG