Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm S(1,2,3); A(2,2,3); B(1,3,3,); C(1,2,4). SABC là:

Cho bốn điểm S(1,2,3); A(2,2,3); B(1,3,3,); C(1,2,4). SABC là:

  1. Tứ diện

  2. Hình chóp đều

  3. Tứ diện đều

  4. Hình thang vuông

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường quay xung quanh trục Ox: y = 2 x + 1 ​ . 3 − x . y = 0 , x = 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG