Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm A A ( 3 , 5 9 ​ , 5 12 ​ ) ; B ( 4 , 0 , 0 ) ; C ( 0 , 5 6 ​ , 5 8 ​ ) ; D ( − 2 , 5 24 ​ , 5 32 ​ ) . ABCD là:

Cho bốn điểm A . ABCD là:

  1. HÌnh thang

  2. Hình thang vuông

  3. HÌnh chữ nhật

  4. Hình chóp

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c khác 0 .Cho M trên đường thẳng AB với A ( x A ′ ​ , y A ′ ​ , z A ′ ​ ) và B ( x B ′ ​ , y B ′ ​ , z B ′ ​ ) . Nếu A M = k . BM với k # − 1 thì tọa độ của M là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG