Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn hàm số ; ; ; . Hỏi trong bốn hàm số trên có bao nhiêu hàm số liên tục trên ?

Cho bốn hàm số ; ; ; . Hỏi trong bốn hàm số trên có bao nhiêu hàm số liên tục trên ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Hàm số và không có tập xác định là nên hàm số không liên tục trên . + Hàm số liên tục trên . + Hàm số có tập xác định là và hàm số liên tục trên các khoảng và . Ta cần xét tính liên tục của hàm số tại . Ta có và nên hàm số liên tục tại . Do đó, hàm số liên tục trên . Vậy trong bốn hàm số trên có hàm số liên tục trên .

+ Hàm số  không có tập xác định là  nên hàm số không liên tục trên .

+ Hàm số  liên tục trên .

+ Hàm số  có tập xác định là  và hàm số liên tục trên các khoảng  và . Ta cần xét tính liên tục của hàm số  tại .

Ta có  và  nên hàm số liên tục tại . Do đó, hàm số  liên tục trên . Vậy trong bốn hàm số trên có  hàm số liên tục trên .

2

Câu hỏi tương tự

Biết trong đó là phân số tối giản, m và n là các số nguyên dương. Tổng bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG