Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ΔABC cân tại A có AB = 5cm; BC = 6cm. Kẻ phân giác trong AM (M ∈ BC) . Gọi O là trung điểm của AC và K là điểm đối xứng của M qua O. a) Tính diện tích tam giác ABC. b) Tứ giác ABMO là hình gì? Vì sao? c) Để tứ giác AMCK là hình vuông thì tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì?

Cho ΔABC cân tại A có AB = 5cm; BC = 6cm. Kẻ phân giác trong AM (M ∈ BC) . Gọi O là trung điểm của AC và K là điểm đối xứng của M qua O.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tứ giác ABMO là hình gì? Vì sao?

c) Để tứ giác AMCK là hình vuông thì tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì?

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Vì M là trung điểm của BC nên: BM = BC/2 = 6/2 = 3(cm) Tam giác ABC cân tại A, lại có AM là đường phân giác nên AM cũng là đường cao. Do đó tam giác AMB vuông tại M. Suy ra: AM 2 = AB 2 - BM 2 (Định lí Pytago) = 5 2 - 3 2 = 16(cm) Suy ra AM = 4cm b) ΔAMC vuông tại M có MO là đường trung tuyến nên OM = OA. Suy ra ∠OAM = ∠OMA ( ΔAMO cân tại O) Lại có ∠OAM = ∠MAB (AM là tia phân giác góc BAC) Suy ra ∠OMA = ∠MAB Mà đây là 2 góc ở vị trí so le trong Suy ra OM // AB Vậy tứ giác ABMO là hình thang. c) Tứ giác AMCK có OA = OC; OM = OK nên tứ giác AMCK là hình bình hành . Lại có ∠AMC = 90 o (chứng minh trên) nên tứ giác AMCK là hình chữ nhật. Hình chữ nhật AMCK là hình vuông ⇔ AM = MC = BM ⇔ AM = BC/2 ⇔ ΔABC vuông cân tại A.

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) Vì M là trung điểm của BC nên:

BM = BC/2 = 6/2 = 3(cm)

Tam giác ABC cân tại A, lại có AM là đường phân giác nên AM cũng là đường cao. Do đó tam giác AMB vuông tại M.

Suy ra: AM2 = AB2 - BM2 (Định lí Pytago)

= 52 - 32 = 16(cm)

Suy ra AM = 4cm

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

b) ΔAMC vuông tại M có MO là đường trung tuyến nên OM = OA.

Suy ra ∠OAM = ∠OMA ( ΔAMO cân tại O)

Lại có ∠OAM = ∠MAB (AM là tia phân giác góc BAC)

Suy ra ∠OMA = ∠MAB

Mà đây là 2 góc ở vị trí so le trong

Suy ra OM // AB

Vậy tứ giác ABMO là hình thang.

c) Tứ giác AMCK có OA = OC; OM = OK nên tứ giác AMCK là hình bình hành . Lại có ∠AMC = 90o (chứng minh trên) nên tứ giác AMCK là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật AMCK là hình vuông

⇔ AM = MC = BM

⇔ AM = BC/2

⇔ ΔABC vuông cân tại A.

23

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { ( a + b ) x + ( a − b ) y = 2 a ( a 2 + b 2 ) x + ( a 2 − b 2 ) y = 2 a 2 ​ với a  = 0 v a ˋ ab  = 0 , hệ có nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG