Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∆ABC, BD là tia phân giác của góc B (D ∈ AC), khi đó ta có:

Cho ∆ABC, BD là tia phân giác của góc B (D AC), khi đó ta có:

  1. fraction numerator D A over denominator D C end fraction equals fraction numerator B A over denominator B C end fraction

  2. fraction numerator D A over denominator D C end fraction equals fraction numerator B D over denominator B C end fraction

  3. fraction numerator D A over denominator D C end fraction equals fraction numerator B C over denominator B A end fraction

  4. fraction numerator D A over denominator D C end fraction equals fraction numerator B D over denominator B A end fraction

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. .

Chọn A. fraction numerator D A over denominator D C end fraction equals fraction numerator B A over denominator B C end fraction.

2

Câu hỏi tương tự

4 x 2 − 25 − 9 ( 2 x − 5 ) 2 = 0

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG