Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào dưới đây đúng?

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Do A và B là hai biến cố xung khắc ⇒ P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B )

Chọn B

Do A và B là hai biến cố xung khắc

1

Câu hỏi tương tự

Ngân hàng đề thi học kỳ I môn Văn của trường Y có 50 câu hỏi. Mỗi đề gồm bốn câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thí sinh A đã học thuộc 25 câu trong ngân hàng đề thi. Tính xác suất để kh...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG