Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức .Khai triển và rút gọn ta được đa thức: . Tính tổng các hệ số a i ,i=0 , 1, 2,...,12

Cho đa thức p open parentheses x close parentheses equals open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 8 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 9 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 10 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 11 open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 12. Khai triển và rút gọn ta được đa thức: P open parentheses x close parentheses equals a subscript 0 plus a subscript 1 x plus a subscript 2 x squared plus... plus a subscript 12 x to the power of 12. Tính tổng các hệ số ai,i=0 , 1, 2,...,12

  1. 5

  2. 7936

  3. 0

  4. 7920

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.7936

ĐÁP ÁN B.  7936

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển ( x x ​ + x 4 1 ​ ) n , biết hiệu số giữa hệ số của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 4 là 44( x>0).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG