Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a. Rút gọn P B. Chứng minh:

Cho P equals fraction numerator x plus 2 over denominator x square root of x minus 1 end fraction plus fraction numerator square root of x plus 1 over denominator x plus square root of x plus 1 end fraction minus fraction numerator square root of x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction 

a. Rút gọn P

B. Chứng minh: P less than 1 third space v ớ i space x greater or equal than 0 space v à space x not equal to 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG