Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa giác đều n đỉnh, và . Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo

Cho đa giác đều n đỉnh, begin mathsize 16px style n element of straight real numbers space end style và  begin mathsize 16px style n greater than 3 end styleTìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo
 

  1. n = 15

  2. n = 8

  3. n = 18

  4. n = 27

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề bài ta có Vậy n = 18

Theo đề bài ta có 

Vậy n = 18

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 x 1 ​ − 3 x 1 ​ = ( 14 5 ​ ) x − ( 21 4 ​ ) x ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG