Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a gam hỗn hợp 3 muối BaSO 3 ; MgSO 3 ; K 2 SO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO 2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 4,7 g muối khan Giá trị của a là:

Cho a gam hỗn hợp 3 muối BaSO3; MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 4,7 g muối khan 

Giá trị của a là:

  1. 4,5 g     

  2. 9,74g    

  3. 4,79 g 

  4. 4,72 g

R. Roboctvx89

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án C Áp dụng công thức m muối sunfit = m muối clorua – 9. m muối sunfit = 4,7 – 9.0,03 = 4,79 g

Hướng dẫn giải 

 Chọn đáp án C

 Áp dụng công thức  

 m muối sunfit = m muối clorua – 9.

  mmuối sunfit = 4,7 – 9.0,03 = 4,79 g 

1

Câu hỏi tương tự

Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xẩy ra những phản ứng hoá học gì? Viết PTHH minh họa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG