Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là hai số thực thỏa mãn điều kiện . Khi đó bằng

Cho  a, b là hai số thực thỏa mãn điều kiện log subscript 2 7 equals fraction numerator a log subscript 12 7 over denominator 1 plus b log subscript 12 6 end fraction. Khi đó a squared plus b squared bằng

  1. 2

  2. 5

  3. 8

  4. 6

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 x − 1 2 1 − x − 2 x + 1 ​ ≤ 0 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG