Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là hai số thực khác không. Chứng minh rằng:

Cho a, b là hai số thực khác không. Chứng minh rằng: fraction numerator 4 a squared b squared over denominator open parentheses a squared plus b squared close parentheses end fraction plus a squared over b squared plus b squared over a squared greater or equal than 3
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG