Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là hai số thực khác 0. Chứng minh rằng:

Cho a, b là hai số thực khác 0. Chứng minh rằng: fraction numerator 4 a squared b squared over denominator open parentheses a squared plus b squared close parentheses squared end fraction plus a squared over b squared plus b squared over a squared greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG