Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b là hai số thực dương thoả mãn điều kiện a + 1 1 ​ + b + 1 2 ​ = 2 Chứng minh rằng a b 2 Z 8 1 ​

Cho a,b là hai số thực dương thoả mãn điều kiện 

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết ta có a + 1 1 ​ = 2 − b + 1 2 ​ = b + 1 2 b ​ b + 1 1 ​ = 2 − a + 1 1 ​ − b + 1 1 ​ = a + 1 a ​ + b + 1 b ​ ε 2 ( a + 1 ) ( b + 1 ) ab ​ ​ Nhân theo vế hai bất đẳng thức trên ta có đpcm. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = 2 1 ​ .

Theo giả thiết ta có

Nhân theo vế hai bất đẳng thức trên ta có đpcm. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi .

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG