Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực không âm và khác 1. m, n là các số tự nhiên. Cho các biểu thức sau. Số biểu thức đúng là:

Cho a, b là các số thực không âm và khác 1. m, n là các số tự nhiên. Cho các biểu thức sau.

1 minus space a to the power of m. b to the power of n equals left parenthesis a. b right parenthesis to the power of m plus n end exponent         2 minus space a to the power of 0 equals 1             3 minus space left parenthesis a to the power of m right parenthesis to the power of n equals a to the power of m. n end exponent           4 minus space m-th root of a to the power of n end root equals a to the power of n over m end exponent

Số biểu thức đúng là:

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tất cả các biểu thức nếu khi đó các biểu thức này đều không có nghĩa, nên không có biểu thức đúng nào.

Tất cả các biểu thức nếu a equals 0 comma space b equals 0 comma space m equals 0 comma space n equals 0 khi đó các biểu thức này đều không có nghĩa, nên không có biểu thức đúng nào.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a , b > 0 .Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG