Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương, tìm hằng số k lớn nhất thỏa mãn bất đẳng thức.

Cho a, b là các số thực dương, tìm hằng số k lớn nhất thỏa mãn bất đẳng thức. fraction numerator k over denominator a squared plus b squared end fraction plus 1 over a squared plus 1 over b squared greater or equal than fraction numerator 8 plus 2 k over denominator open parentheses a plus b close parentheses squared end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG