Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho a, b là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals square root of fraction numerator a cubed over denominator a cubed plus 8 b cubed end fraction end root plus square root of fraction numerator 4 b cubed over denominator b cubed plus open parentheses a plus b close parentheses cubed end fraction end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ( x + 3 ) ( x − 1 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG