Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator 2 a plus b end fraction plus fraction numerator b over denominator a plus 2 b end fraction less than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng hàm số sau có tập xác định là R với mọi giá trị của m.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG