Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương, a  = 1 và α ∈ R .Mệnh đề nào sau đây đúng?

 Cho a, b là các số thực dương, a 1 và R . Mệnh đề nào sau đây đúng?

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C lo g a α ​ b = α 1 ​ lo g a ​ b

Lời giải 

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) = ln ( x 2 − 3 x ) . Tập nghiệm S của phương trình f '(x) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG