Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a , b là các số nguyên dương sao cho cũng là số nguyên. Gọi d là ước số chung của a và b . Chứng minh .

Cho a , b là các số nguyên dương sao cho fraction numerator a plus 1 over denominator a end fraction plus fraction numerator b plus 1 over denominator b end fraction cũng là số nguyên.
Gọi d là ước số chung của a và b . Chứng minh d less or equal than square root of a plus b end root
.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Một đường thẳng d qua A cắt (O) tại M và (O’) tại M’. a/ Chứng tỏ rằng các đường thẳng vuông góc với d tại M và M’ đ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG