Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số dương tùy ý, khi đó ln (a + ab) bằng :

Cho a, b là các số dương tùy ý, khi đó ln (a + ab) bằng :

  1. ln a. ln open parentheses a b close parentheses

  2. ln a plus ln open parentheses 1 plus b close parentheses

  3. fraction numerator ln a over denominator ln open parentheses 1 plus b close parentheses end fraction

  4. ln a plus ln a b

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG